Båtplass

Lysøya Tomteutvikling AS har bekostet og lagt ut ett flytebryggeanlegg fra VikØrsta på totalt 16 båtplasser. Båtplasser kan kjøpes separat til en pris av kr. 69.000,-.

Anlegg for båt
Båtslippen er ferdig støpt med opparbeidede murer i naturstein. Det er bare å rygge båthengeren ned i slippen og sette ut båten direkte, for så å legge den ut på det allerede ferdig monterte flytebryggeanlegget fra VikØrsta.

I følge selger, er flytebryggeanlegget noe av det ypperste som er å få levert i Norge pr. i dag. Anlegget har fullfendring som standard med markedets mest solide hengsler. Leverandøren sier det er lave vedlikeholdskostnader, unik overflatebehandling og gode produktgarantier.

Anlegget har til sammen 16 båtplasser med bredde på ca. 3,5 meter for hver båtplass. Det er lagt vann og strøm frem til landgangen/ landfestet. Felles strømmåler for anlegget står i teknisk rom tilknyttet naust N10. Det samme gjelder for hovedstoppekran for vann. For de øvrige planlagte flytebryggeanleggene, som velforeningen selv må ta initiativ til å legge ut ved behov, er det også ført frem vann og strøm frem til hvor landgangen skal etableres.

Lysøya Tomteutvikling AS har lagt ned en kulvert i moloen ved feltet med en diameter på 100 cm for å få gjennomstrømming, samt for å hindre tilfrysing i bukta hvor naustene og sjøhusene befinner seg. Lysøya Tomteutvikling AS har også tatt kostnaden med å legge ned høyspentledningen i området for så å etablere ny trafo like ved miljøbygget.